Безплатна доставка чрез SPEEDY след 99.00 ЛВ.

Защита на личните данни

1.Информация за нас

"Бул-Бел" ЕООД (нарично по-долу за краткост на места „Администратор“), е търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК 121067416, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Младост, ж.к. Младост 2, бл. 210, вх. В, ет. 2, ап. 44;

"Бул-Бел" ЕООД извършва търговия на едро и дребно с бельо е страната и чужбина, както и поддържа и управлява онлайн магазин.

Ние от "Бул-Бел" ЕООД, като отговорен администратор на лични данни и винаги следващ законовите изисквания, сме предприели всички мерки да покриваме изискванията и законовите разпоредби на Регламента на ЕС за защита на личните данни на физическите лица с цел да бъде гарантирана защитата на Вашите лични данни.

Информация за контакти в "Бул-Бел" ЕООД, относно опазване на личните данни на нашите клиенти
Наименование: "Бул-Бел" ЕООД
Седалище и адрес на управление: : гр. София, район Младост, ж.к. Младост 2, бл. 210, вх. В, ет. 2, ап. 44
e-mail: info@bulbel.bg
Отговорник по защита на личните данни:
Илинда Кръстева
Контакти с Отговорника по защита на личните данни:
Ел. поща: ikrusteva@bul-bel.com
Тел: : 02 958 18 96, 0893 305 399

2. Работа с лични данни

"Бул-Бел" ЕООД обработва лични данни с цел да предостави по-качествени и по-разнообразни услуги на потребителите и на контрагентите си. Ние непрекъснато се стремим да подобрим обслужването си.

Сигурността на данните, които сте ни поверили, е много важна за нас. Ето защо ние защитаваме Вашите данни като прилагаме всички подходящи технически и организационни средства, с които разполагаме, за да не допускаме неразрешен достъп, неразрешено или злонамерено ползване, загуба или преждевременно заличаване на информация, за което сме разработили редица политики, правила, процедури и образци. Ние събираме и обработваме лични данни само при спазване на изискванията на местното и европейското законодателство. Наясно сме, че обработването на данни е свързано с определена причина и не може да се извършва без ограничение.

3. Личните данни, които събираме и обработваме от вас

Онлайн покупка

Защо използваме Вашите лични данни?
Използваме Вашите лични данни, за да управляваме процеса на онлайн пазаруване в Бул-Бел, като обработваме Вашите поръчки и връщания на продукти чрез нашите онлайн услуги и Ви изпращаме известия за статуса на доставка или при възникване на проблеми с доставката на Вашите артикули.
Използваме Вашите лични данни, за да управляваме плащанията Ви.
Използваме Вашите данни, за да можем да разглеждаме жалби и гаранционни въпроси във връзка с продуктите.
Вашите лични данни се използват, за да Ви идентифицират, да валидират предвидената от закона възраст за онлайн пазаруване, както и за да потвърдят адреса Ви във връзка с доставката на артикули.

Какви лични данни обработваме?
Ще обработваме следните категории лични данни:
- информация за контакт, например име, адрес, имейл и телефонен номер
- информация и история на плащанията
- криптирана информация за платежна карта
- информация за поръчките

Ако имате профил/регистрация в интернет магазина на Бул-Бел, в допълнение на горните данни, ще обработваме и Вашите лични данни, предоставени във връзка с профила, като например:
- номер на профил
- история на пазаруването

Кой има достъп до Вашите лични данни?
Вашите лични данни, които се препращат към трети страни, се използват единствено за предоставяне на горепосочените услуги, например към компании за валидиране на Вашия адрес, комуникационни агенции за изпращане на потвърждение на поръчката, складови компании и доставчици във връзка с доставката на Вашата поръчка, куриери. Доставчици на платежни услуги за Вашето плащане. Кредитни референтни агенции за идентификационни и кредитни проверки и агенции за събиране на вземания.

Какво е правното основание за обработване на Вашите лични данни?
Обработването на Вашите лични данни е необходимо на "Бул-Бел" ЕООД, за да изпълни услугата за управление и доставяне на Вашата поръчка (изпълнение на договор).

Обслужване на клиенти
Защо използваме Вашите лични данни?
Ще използваме Вашите лични данни, за да управляваме Вашите плащания, запитвания, да обработваме жалби и гаранционни въпроси за продуктите. Също така, може да се свържем с Вас, ако има проблем с поръчката Ви.
Какви лични данни обработваме?
Ще обработваме всички данни, които ни предоставите, включително следните категории:
- информация за контакт като име, адрес, имейл и телефонен номер
- информация за плащанията и история на плащанията
- криптирана информация за платежна карта
- информация за поръчки
- всяка кореспонденция по даден въпрос

Кой има достъп до Вашите лични данни?
Данните, които се препращат на трети страни, се използват само за предоставяне на горепосочените услуги.

Какво е правното основание за обработване на Вашите лични данни?
Обработването на Вашите лични данни е необходимо на "Бул-Бел" ЕООД, за да изпълни услугата за управление и доставяне на Вашата поръчка (изпълнение на договор).

Регистрация в www.bulbel.bg. Управление на профил.
Защо използваме Вашите лични данни?
Ще използваме Вашите лични данни, за да създадем и управляваме Вашия личен профил, и за да подобрим Вашето обслужване в онлайн магазина на Бул-Бел.
Ще Ви предоставим историята и всички подробности за поръчките Ви. Също така ще Ви предоставим лесни начини да поддържате точна и актуална информация, като например данни за контакт и информация за плащане. Освен това, ще имате възможност да запазите артикулите в кошницата си за пазаруване, ще Ви дадем възможност да оцените и прегледате продуктите, които сте закупили от нас.

Какви лични данни събираме?
Винаги обработваме Вашия имейл адрес и парола, които ни изпращате, когато се регистрирате за създаване на профил в Бул-Бел. Ще обработваме и следните категории лични данни, ако решите да ни ги предоставите:
- информация за контакт като име, адрес и телефонен номер
- държава
- настройки на профила

Ще обработваме следните категории лични данни, ако направите покупка:
- история на поръчките
- информация за доставка
- история на плащанията

Ще обработваме и следните категории лични данни, свързани с Вашите „бисквитки"
- история на кликванията
- история на навигацията и сърфирането

Кой има достъп до Вашите лични данни?
Данните, които се препращат към трети страни, се използват единствено за предоставяне на горепосочените услуги.
Какво е правното основание за обработване на Вашите лични данни?
Обработването на Вашите лични данни от профила Ви е въз основа на съгласието, което давате при създаване на Вашия профил.
Обработването на Вашите лични данни с цел да Ви бъде предоставена съответната информация за продукта е въз основа на легитимния ни интерес.

Директен маркетинг
Защо използваме Вашите лични данни?
Ще използваме Вашите лични данни, за да ви изпращаме специални предложения, информационни проучвания и покани чрез електронна поща, текстови съобщения, телефонни разговори и обикновена поща.
За да подобрим Вашето обслужване в Бул-Бел, ще Ви изпращаме подходяща информация, ще Ви препоръчваме продукти, ще Ви напомняме за артикули, останали в кошницата Ви за пазаруване, и ще Ви предоставяме персонализирани оферти. Всички тези специализирани услуги се основават на Ваши предишни покупки, артикули, върху които сте кликнали, и на информация, която сте ни изпратили.

Какви лични данни обработваме?
Ще обработваме следните категории лични данни
- информация за контакт, например имейл адрес, телефонен номер и пощенски код
- върху какви продукти и оферти сте кликнали

Ако имате профил в Бул-Бел, ще обработваме Вашите лични данни, предоставени във връзка с профила, например:
- име
- адрес
- история на пазаруването
- как сте навигирали и какви кликвания сте направили в уебсайта

Кой има достъп до Вашите лични данни?
Данните, които се препращат към трети страни, се използват единствено за предоставяне на услугите, посочени по-горе, например към медийни агенции и технически доставчици за разпространение на маркетингова информация във физически или дигитален формат.
Никога не прехвърляме, продаваме или разменяме Вашите данни за маркетингови цели на трети страни извън Бул-Бел.

Какво е правното основание за обработване на Вашите лични данни?
Обработването на Вашите лични данни се извършва въз основа на Вашето съгласие за получаване на директна рекламна и маркетингова информация. С изключение на рекламни материали по пощата и каталози, които ще Ви бъдат изпращани въз основа на легитимния ни интерес.

Право да оттеглите съгласието си:
Имате право да оттеглите съгласието си за обработване на Вашите лични данни по всяко време и да се откажете от директния маркетинг.
Ако го направите, Бул-Бел няма да може да Ви изпраща допълнителни предложения с цел директен маркетинг или всяка друга информация въз основа на Вашето съгласие.
Можете да се откажете от директния маркетинг по следните начини:
- като следвате указанията във всяко съобщение, изпратено с маркетингова цел
- като редактирате настройките във Вашия Бул-Бел профил

Правни интереси и задължения
Защо използваме Вашите лични данни?
Ще използваме личните Ви данни, за да спазим постановленията в законите, съдебните решения и решенията на властите. Това включва използване на личните Ви данни за събиране и проверка на счетоводни данни и спазване на правилата за счетоводна отчетност.

Какви лични данни обработваме?
Ще обработваме следните категории лични данни
- клиентски номер
- номер на поръчката
- име
- пощенски адрес
- сума на транзакцията/плащане
- дата на транзакцията/плащане

Какво е правното основание за обработване на Вашите лични данни?
Обработването на Вашите лични данни е необходимо на Бул-Бел, за да изпълни правното си задължение или в изпълнение на договор.

3. Източник на събираните лични данни:

- Ние събираме личните данни единствено от субекта на данни;

4. Основания за обработване на лични данни

Ние обработваме личните ви данни на едно от някое от посочените по-горе основания, а именно:
- Обработването на вашите данни е необходимо за изпълнение на поръчка, договор/сделка с вас или с лице, представлявано от вас или намерението ни да сключим такъв договор;
- Предоставено от Вас съгласие за обработване на личните ви данни;
- По силата на закона и в изпълнение на законови задължения.

5. Обработване на лични данни на основание съгласие на субекта

Понякога ние обработваме личните Ви данни, само след получаване на предварителното Ви писмено съгласие (в случаите, когато няма договорно отношение между нас или не обработваме данни по силата на закон). Съгласието е отделно основание за обработване на личните ви данни и целта на обработката е посочена в него, и не се покрива с целите, изброени тук. Ако ни дадете съответното съгласие и до неговото оттегляне или прекратяване на всякакви договорни отношения с Вас, може да обработваме личните ви данни за целите, за които сте ги предоставили. Предоставените съгласия могат да бъдат оттеглени по всяко време. Оттеглянето на съгласието няма отражение върху изпълнението на договорните задължения на "Бул-Бел" ЕООД. Ако оттеглите съгласието си за обработване на лични данни за някой или всички начини, описани по-горе, "Бул-Бел" ЕООД няма да използва личните Ви данни и информация за определените по-горе цели. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне. За да оттеглите даденото съгласие, е необходимо само да използвате данните за контакт на Отговорника по защита на личните данни.

6. Вашите права като субект на личните данни са следните:

Във всеки момент, докато съхраняваме или обработваме личните ви данни, Вие имате следните права:
- имате право да поискате копие от Вашите лични данни от "Бул-Бел" ЕООД и право на достъп по всяко време до личните си данни;
- имате право да поискате от "Бул-Бел" ЕООД личните си данни във вид удобен за прехвърляне на друг администратор на лични данни, или да поискате ние да го направим, без да бъдете възпрепятствани от наша страна;
- имате право да поискате от "Бул-Бел" ЕООД да коригира без ненужно забавяне, неточните Ви лични данни, както и данните, които не са вече актуални;
- имате право да поискате от "Бул-Бел" ЕООД личните Ви данни да бъдат изтрити без ненужно забавяне при наличието на някое от следните основания:

  • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани;
  • когато сте оттеглил своето съгласие (в случаите, когато личните Ви данни се обработват въз основа на предоставено от Вас съгласие за това);
  • когато обработването е незаконосъобразно;
  • когато личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на EС или правото на държава членка, което се прилага спрямо нас като администратор на лични данни;
  • когато личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

- Можем да откажем да заличим личните Ви данни по следните причини:

  • за спазване на законово задължение от наша страна или за изпълнението на задача от обществен интерес,
  • по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
  • за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели, доколкото съществува вероятност заличаването да направи невъзможно или сериозно да затрудни постигането на целите на това обработване; или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
  • Когато искането е неоснователно.

- имате право да поискате от "Бул-Бел" ЕООД, да ограничи обработването на личните Ви данни, като в този случай данните ще бъдат само съхранявани, но не и обработвани. Отказът ни за ограничаване ще е изрично само в писмен вид, като сме длъжни да го мотивираме със законосъобразната причина;
- имате право да оттеглите Вашето съгласие за обработката на личните Ви данни по всяко време с отделно искане, отправено до администратора;
- имате право да възразите срещу определени видове обработка, като директен маркетинг (непоискани рекламни съобщения);
- имате право на възражение срещу автоматизирана обработка, включително профилиране;
- имате право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране;
- при нужда да използваме Вашите лични данни за нова цел, която не е обхваната от настоящото уведомление за защита на данните, ще Ви предоставим ново уведомление за защита на данните и когато, и където е необходимо, ще изискаме Вашето предварително съгласие за новата обработка.

Как да заявя искане за изтриване на моите данни, които са обработвани?
Необходимо е да попълните искане за изтриване (право да бъдеш забравен), което можете да намерите на следния адрес: GDPR_Bul-Bel_FORM.pdf или в централният ни офис. Изпратете искането към посочените контактни данни на "Бул-Бел" ЕООД, или директно към посочените контактни данни на Отговорника по защита на данните по-горе.

7. Защита на личните данни

"Бул-Бел" ЕООД ще обработва (събира, съхранява и използва) предоставената от вас информация по начин, съвместим с изискванията на Общия регламент за защита на данните. Ще се стремим да поддържаме информацията точна и актуална.
Няма да съхраняваме информацията за вас по-дълго от разумно необходимото за изпълнение на конкретните цели, с които е събрана и за които сте уведомени тук.
Някои от сроковете на съхранение на информацията зависят от законови задължения за пазене на документи и информация в определени минимални срокове.
Ние се стремим да поддържаме подходящите стандарти на сигурност и прилагаме редица технически и организационни мерки за защита на личните Ви данни в съответствие с текущото ниво на технологичните възможности, особено по отношение на защитата на данните срещу загуба, фалшифициране или неоторизиран достъп от трети лица.
За осигуряване на адекватна защита на данните на компанията и своите клиенти, ние прилагаме необходимите организационни и технически мерки. Администратора е приел процедури и правила по предотвратяване на злоупотреби и пробиви в сигурността, определил е Отговорно лице за защита на данните, което да подпомага процесите по опазване и обезпечаване сигурността на Вашите данни.

Ще вземем всички предвидими технически и организационни мерки, за да осигурим защита на вашите данни от нерегламентиран достъп като:
- защита на информацията с парола;
- автоматично заключване на бездействащи работни станции в мрежата;
- премахване/ограничаване на права на достъп за USB и други преносими носители с памет;
- антивирусен софтуер и защитни стени;
- защитата на преносими устройства, които напускат помещенията на  организацията, като лаптопи или други и ограничаването им;
- правила за достъп до хартиения носител с лични данни, заключване на оригиналните документи в стенен шкаф, контролиран достъп до помещенията и архива, унищожаване на копията след използването им.
- приети правила и процедури за защита на данните в "Бул-Бел" ЕООД;

8. Мога ли да разбера какви мои лични данни имате и обработвате?

"Бул-Бел" ЕООД по ваше искане е длъжно да ви отговори каква информация съхраняваме за Вас и как тя се обработва. В случай, че имаме ваши лични данни, можете да поискате следната информация:
- Данни за контакт с организацията, която обработва или от името, на която се обработват вашите данни.
- Данни за контакт на Отговорника по защита на данните;
- Целите на обработването;
- Правното основание за обработката;
- Съответните категории лични данни, които се обработват;
- Получателите или категориите получатели, пред които са или ще бъдат разкрити;
- Получателите в трети държави или международни организации ако има прехвърляне на личните данни към такива, както и гаранциите, че сигурността на данните при тях ще е най-малкото на нивото в ЕС;
- Предвиденият срок, за който ще се съхраняват личните данни;
- Подробности за правата Ви да искате коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни, както и да направите възражение срещу такова обработване;
- Информация за правото Ви да оттеглите съгласието си по всяко време;
- Подробности за правото ви на жалба до надзорен орган;
- Информация дали предоставянето на лични данни е задължително или договорно изискване, или изискване, необходимо за сключването на договор, както и дали, както и дали сте задължени да предоставите личните данни и възможните последици от невъзможността да предоставите такива данни.
- Източникът от който са събрани личните Ви данни, в случаите, когато не са събрани директно от вас.
- Всички подробности и информация за наличието на автоматизирано вземане на решения, като профилиране и всякаква смислена информация за съответната логика та тези операции, както и значението и очакваните последици от тази обработка.

Как да получа достъп до моите данни, които са обработвани?
Необходимо е да попълните искане за достъп, което можете да намерите на страницата на следния адрес: GDPR_Bul-Bel_FORM.pdf или в централният ни офис. Изпратете искането към посочените контактни данни на "Бул-Бел" ЕООД, или директно към посочените контактни данни на Отговорника по защита на данните по-горе.

9. Период на съхраняване на данните

Ние съхраняваме личните Ви данни само за ограничен период от време, който ни е необходим да изпълним целите на обработването, посочени по-горе. След този период, личните Ви данни ще бъдат унищожени. Ако обработваме Ваши лични данни, основано на дадено изрично съгласие от Вас за това, ще съхраняваме личните Ви данни за ограничен период от време, колкото е нужно за изпълнение на конкретните цели, посочени в декларацията за съгласие.

В случаите, когато сключваме договор с Вас, или с представлявано от Вас лице, ние ще съхраняваме личните данни за срока на договорното отношение, и до колкото това е приложимо и след края на договорното отношение, за такъв период, за какъвто е необходимо с оглед на изпълнение на целите, посочени в настоящото Уведомление. Критерите за определяне на периода за съхранение са законни и договорни основания, давностният период за погасяване на определени права, същината на конкретното правоотношение, същината на конкретните данни и техническите изисквания. Законодателството, в някои случаи, може да изисква да съхраняваме определена информация за определен в закона период.

В случаите, в които обработваме личните Ви данни, въз основа на предоставено изрично съгласие от Ваша страна, ние обработваме личните Ви данни до момента, в който вие ни укажете да преустановим обработването и за кратък период след това (за да можем да изпълним вашите искания).

В други случаи, може да съхраняваме личните Ви данни за необходимия период след края на договорното ни правоотношение с Вас, за да се защитим от съдебни искове или административни производства, или за администриране на нашата дейност.

10. Споделяне на лични данни с трети лица

Ние може да предоставяме лични данни на трети лица, като основната ни цел е да Ви предложим на вас и представляваните от вас лице качествена и комплексна услуга, която да покрива вашите очаквания. Не предоставяме Ваши лични данни на трети лица, преди да сме се увериили, че са взети всички технически и организационни мерки за защита на тези данни като се стремим да осъществяваме строг контрол за изпълнение на тази цел. В този случай ние оставаме отговорни за конфиденциалността и сигурността на вашите данни.

Лични данни предоставяме на следните категории получатели:
- пощенски оператори, с оглед изпращане на пратки, съдържащи договори, допълнителни споразумения и други документи и необходимостта от удостоверяване на самоличността при връчването им;
- лица, които по възлагане поддържат оборудване, софтуер и хардуер, използвани за обработка на лични данни и необходим за изграждане на мрежата на дружеството и за извършване на различни услуги по отчитане, разплащане на услуги и продукти, техническа поддръжка и др.;
- органи, институции и лица, на които сме длъжни да предостави лични данни по силата на действащото законодателство;
- банки за обслужване на плащанията, извършени от и към Вас;
- лица, извършващи консултантски услуги в различни сфери по силата на Договор за обработване между Администратор и Обработващ лични данни;

Лица, обработващи данните от свое име:
- компетентни органи, които по силата на нормативен акт имат правомощия да изискват предоставянето на информация, сред която и лични данни, като например – съдилища, прокуратура, различни регулаторни органи като Комисия за защита на потребителите, Комисия за защита на личните данни, НАП, НОИ, органи с правомощия по защита на националната сигурност и обществен ред и др.;
До колкото трети страни (външни доставчици) обработват лични данни за нас, ние следим за пълното съответствие на дейността им с изискванията на Регламента за защита на личните данни. Външните доставчици на услуги подлежат на строг контрол от нашия Отговорник по защита на данните относно съответствието им с приложимите регулации.

11. Компетентни органи за защита на личните данни:

Комисия за защита на личните данни, София, 1592, бул. Проф. Цветан Лазаров № 2, тел: +3592/91-53-518, E-Mail: kzld@cpdp.bg
Заявленията за упражняване на правата се подават лично или от изрично упълномощено от Вас лице, чрез нотариално заверено пълномощно. Заявление може да бъде отправено и по електронен път, по реда за оформяне и подаване на електронен документ, предвиден в действащото законодателство. Заявлението следва да съдържа: а) име, адрес и други данни за идентифициране на съответното физическо лице; б) описание на искането; в) предпочитана форма за комуникация и действия по чл. 15-22 от Регламент (ЕС) 2016/679; г) подпис, дата на подаване на заявлението и адрес за кореспонденция; д) при подаване на заявление от упълномощено лице към заявлението се прилага и съответното пълномощно.

12. Уведомление при нарушение сигурността на личните данни

Когато има вероятност нарушението на сигурността на личните данни да породи висок риск за правата и свободите Ви, "Бул-Бел" ЕООД Ви изпраща надлежно уведомление за нарушението на сигурността. Предприети са подходящи технически и организационни мерки за защита на личните Ви данни, засегнати от нарушението на сигурността;

Политика на "Бул-Бел" ЕООД за защита на личните данни: Можете да откриете подробна информация на следния линк тук.

Допълнителна информация

Безплатна доставка

чрез SPEEDY за поръчки над 99.00 ЛВ.

Виж детайли